Ejeraftaler

Når man er flere ejere af et selskab, er det vigtigt, at man opretter en ejeraftale. Ejeraftalen skal regulere forholdet mellem ejerne, og den er bestemmende for, hvilke rettigheder og pligter ejerne har i selskabet. Ejeraftalen er også det aftalegrundlag, der kan løse eventuelle konflikter i et selskab. Blandt andet derfor bør udfærdigelsen af en […]

Læs Mere

hvilke regler gælder der, når man fraflytter sit lejemål i forhold til istandsættelse

Istandsættelse ved fraflytning af lejemål

  Spørgsmålet om istandsættelse ved fraflytning kan ofte give anledning til uenighed mellem lejer og udlejer. En af de ting, som kan give anledning til diskussion, er vedligeholdelsespligten. For at løse denne konflikt er det nødvendigt at konkretisere, hvilke aftale udlejer og lejer har indgået om vedligeholdelsespligten. Herudover skal man skal som lejer tilbagelevere det […]

Læs Mere

hvad skal man være særligt opmærksom på, ved opsigelse sit lejemål?

Opsigelse af lejemål – hvordan foregår det?

Lejer har som udgangspunkt et opsigelsesvarsel på tre måneder. Denne frist er ikke fast, hvilket betyder at lejer og udlejer kan aftale andre forhold vedrørende opsigelse – både direkte og indirekte. Den indirekte aftale kommer ofte i forbindelse med tidsbegrænsning af lejeaftale, hvor begge parter som udgangspunkt ikke kan opsige. Det kan man aftale sig […]

Læs Mere

Hvad skal du være særligt opmærksom på, når du laver en lejekontrakt?

Standard lejekontrakt – hvad skal du være opmærksom på?

Ved indgåelse af aftaler om leje er det vigtigt at udfærdige en lejekontrakt. Kontrakten vil tjene som dokumentation for, hvilke rettigheder og pligter man som lejer og udlejer har. I tilfælde af tvister eller uenigheder er det som udgangspunkt lejekontrakten, der afgør, hvordan disse udfordringer skal løses. Hvis lejekontrakten skal stemme overens med parternes forventninger […]

Læs Mere

hvad skal man være opmærksom på, når man vil tidsbegrænse en aftale om leje?

Kan man tidsbegrænse en aftale om et lejemål?

Udlejer skal have en meget god grund til at tidsbegrænse en aftale om lejemål. Undertiden udlejes mange lejemål på aftaler om tidsbegrænsning, men gyldige årsager hertil er svære at finde. Hvis udlejer sagligt og med rimelighed kan begrunde årsagen til en tidsbegrænset lejeperiode er dette dog muligt. En tidsbegrænset aftale om fremleje kan eksempelvis ske, hvis […]

Læs Mere

den nye persondataforordning som alle taler om. hvad skal man være opmærksom på?

Den nye persondataforordning – hvad skal man være opmærksom på?

I maj 2018 træder den nye persondataforordning i kraft. Formålet med den nye persondataforordning er at understøtte det indre marked i EU og samtidigt skabe klarhed og ens regler på området som også er i tråd med den digitale udvikling. Hos Glitnr oplever vi et stigende antal spørgsmål omkring persondataforordningen og hvad man som virksomhed skal være […]

Læs Mere

Hvad dækker legaltech over og hvilke fordele er der ved digitaliseringen af den juridiske branche

Digitaliseringen af den juridiske branche – en fordel for alle

Den kommende automatisering At fremtiden vil byde på en højere grad af automatisering af store dele af arbejdsmarkedet kommer for mange ikke længere som den store overraskelse. Allerede nu automatiseres der i høj grad mange steder i vores hverdag. Selvbetjeningskasser i supermarkedet, robotter, der bygger biler, og sågar såkaldte ‘chatbots’ der kan fortælle os, om […]

Læs Mere