Varemærker – den vigtigste immaterialret?

Alle virksomheder har en vis berøring med varemærkeretten, hvilket gør det til den mest omfangsrige af de immaterialretlige discipliner. Varemærker er forretningskendetegn, som virksomheder bruger, når de skal annoncere overfor markedet. I bund og grund kan en virksomhed bruge varemærker til at adskille sig fra konkurrenterne og tegne et bestemt billede af forretningen. Dette bliver […]

Læs Mere

erhvervshemmeligheder & kunde- og konkurrenceklausuler

Kunde- og konkurrenceklausuler og erhvervshemmeligheder

Grundlæggende om erhvervshemmeligheder   Der findes en lang række af tilfælde, hvor man som virksomhed ønsker at hemmeligholde viden, som er vigtig for virksomheden. Omvendt er man som virksomhed, særligt som nyopstartet virksomhed, også nogle gange nødt til at åbne op for sin viden, så relevante parter kan få et indblik i, hvordan forretningen hænger […]

Læs Mere

ophavsret

Ophavsret – beskyttelse af tekst, kunst, software og meget mere

Immaterialretten er en juridisk disciplin, som vedrører intellektuelle rettigheder. Udtrykket intellektuelle rettigheder kan lyde en anelse formelt, men i praksis er begrebet et udtryk for den retsbeskyttelse, man som ophavsmand til et værk kan opnå. Intellektuelle rettigheder skal ses i modsætning til de materielle, der bærer karakter af at være fysiske objekter. Ophavsrettigheder er altså […]

Læs Mere

Fremtidens arbejdsmarked for jurister – den digitale platform

Ét fuldtidsjob for én arbejdsgiver har ikke været normen i mange år. Vi skifter ikke blot vores arbejdsgivere ud med jævne mellemrum, faktisk arbejder en stor del af arbejdsstyrken på freelancelignende vilkår.      Den selvstændige erhvervsdrivende er ikke et nyt begreb. En ny undersøgelse viser, at mellem 20-30% af arbejdsstyrken på tværs af USA […]

Læs Mere