elinstallationsrapporten tilstandsrapport

Elinstallationsrapporten – en vigtig del af handlen med fast ejendom

Der er en lang række vigtige dokumenter, der er relevante i forbindelse med et boligkøb. Et af dem er elinstallationsrapporten. Elinstallationsrapporten er tæt beslægtet med en anden type rapport, som også er vigtig i forbindelse med køb eller salg af fast ejendom, nemlig tilstandsrapporten.

 

Når der udfærdiges en tilstandsrapport, udarbejdes denne af en bygningssagkyndig, der er har særlige kompetencer, hvad angår vurderingen af en bygnings tilstand. Det samme gør sig gældende i forbindelse med udarbejdelsen af en elinstallationsrapport, bortset fra, at det er en fagkyndig indenfor elektronik, der foretager den professionelle vurdering. Typisk er dette en elinstallatørvirksomhed.

 

Det er vigtigt, at den elinstallatørvirksomhed, der udarbejder elinstallationsrapporten er godkendt af sikkerhedsstyrelsen.

 

Fælles for tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten

 

En elinstallationsrapport giver et overblik over, hvilke elinstallationer, der i den pågældende bolig. Det grundlæggende formål med en elinstallationsrapport er, at den fagkyndige gennemgår lovligheden, samt hvordan elinstallationerne fungerer. Ligesom ved en tilstandsrapport, så er udfærdigelsen af en elinstallationsrapport ikke lovpligtig. Det betyder, at sælger og køber af en fast ejendom ikke er forpligtet til, at arbejde hverken tilstandsrapport eller elinstallationsrapport. Det er dog alligevel de fleste, der vælger at udarbejde både en tilstandsrapport, samt en elinstallationsrapport. Det er der et par årsager til.

 

Bliver der ikke udarbejdet elinstallationsrapport og tilstandsrapport risikerer sælger at hæfte for eventuelle fejl eller skader. Netop i tilfælde af, at der er skjulte fejl eller mangler, som ikke er blevet opdaget i forbindelse med udfærdigelsen af tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten, er sælger og køber som oftest interesseret i at tegne en såkaldt ejerskifteforsikring. Den kan du læse mere om her.

 

Fælles for både elinstallationsrapporten og tilstandsrapporten er, at udarbejdelsen af disse, er forudsætningen for at kunne tegne en ejerskifteforsikring. Der skal altså både udarbejdes en elinstallationsrapport og en tilstandsrapport, såfremt man ønsker at tegne en ejerskifte forsikring.

 

Hos Glitnr hjælper vi med alle aspekter af køb og salg af fast ejendom. Vores jurister sidder klar til at se din sag igennem og give dig et uforpligtende tilbud på, hvordan de kan hjælpe dig i forbindelse med enten køb eller salg af fast ejendom. Du kan læse mere om her, hvilke populære ydelser vores kunder efterspørger indenfor fast ejendom her:

 

  • Rådgivning i forbindelse med køb og salg af ejer- og andelsboliger
  • Gennemgang af købsaftale og tilstandsrapport
  • Udarbejdelse af købsaftale, skøde og refusionsopgørelse
  • Tinglysning af skøde
  • Rådgivning vedrørende finansiering/gældsovertagelse samt kontakt til bank/realkreditinstitut
  • Udarbejdelse og gennemgang af samejeoverenskomst

 

Dette blogindlæg kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Glitnr.com påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan afledes af brugen af dette blogindlæg. Dette gælder, hvad enten skaden eller tabet er forårsaget af fejlagtig information i blogindlægget eller af øvrige forhold, der relaterer sig til blogindlægget.

 

Martin Kleist

Martin er Community Manager hos Glitnr. Martin skriver indlæg om Glitnr samt relevante nyheder og kommentarer fra den juridiske rådgivningsbranche. Martin kan kontaktes direkte på mk@glitnr.com

Indhent Tilbud