Selskab

Nye krav til børsnoterede selskaber

I maj 2017 blev der mellem det Europæiske Parlament og Rådet for den Europæiske Union opnået enighed om en ændring af aktionærrettighedsdirektivet (SRD II) fra 2007. Målsætningen for ændringen af direktivet var at forbedre gennemsigtigheden og herudover opfordre til langsigtet aktivt ejerskab mellem et selskab og dets kapitalejere.   Direktivet skal for alle medlemsstater implementeres […]

Læs Mere

Farvel til IVS, nu skal der omregistreres til ApS

Slut med IVS’er, starten på billigere ApS’er   Regeringen og Dansk Folkeparti har d. 28. februar 2019 fremsat lovforslag om afskaffelse af muligheden for stiftelsen af iværksætterselskaber. I stedet har man valgt, at alle nuværende IVS’er skal omdannes til ApS’er, og at alle ApS’er skal have lempet kapitalkravet fra 50.000 kr. til 40.000 kr. Lovforslaget […]

Læs Mere

Ejeraftaler

Når man er flere ejere af et selskab, er det vigtigt, at man opretter en ejeraftale. Ejeraftalen skal regulere forholdet mellem ejerne, og den er bestemmende for, hvilke rettigheder og pligter ejerne har i selskabet. Ejeraftalen er også det aftalegrundlag, der kan løse eventuelle konflikter i et selskab. Blandt andet derfor bør udfærdigelsen af en […]

Læs Mere